2. Zápisy z jednání Dotační komise ze dne 17.1.2024, 29.1.2024 a 7.2.2024

2. Zápisy z jednání Dotační komise ze dne 17.1.2024, 29.1.2024 a 7.2.2024

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/39/0578/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/39/0578/24

39. Rada městské části
ze dne 13.02.2024

Zápisy z jednání Dotační komise ze dne 17.1.2024, 29.1.2024 a 7.2.2024

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/39/0578/24

bere na vědomí

zápisy z jednání Dotační komise ze dne 17.1.2024, 29.1.2024 a 7.2.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

2. Zápisy z jednání Dotační komise ze dne 17.1.2024, 29.1.2024 a 7.2.2024
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/39/0578/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...