12. Dohoda s poskytovatelem obecně prospěšných prací

12. Dohoda s poskytovatelem obecně prospěšných prací

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/36/0540/23
Předkladatel: Hardt Jiří
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/36/0540/23

36. Rada městské části
ze dne 19.12.2023

Dohoda s poskytovatelem obecně prospěšných prací

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/36/0540/23

1. bere na vědomí

návrh na uzavření dohody o spolupráci s poskytovatelem místa výkonu trestu obecně prospěšných prací

0

2. schvaluje

uzavření dohody s Probační a mediační službou, IČO 70888060, o spolupráci s poskytovatelem místa výkonu trestu obecně prospěšných prací, dle přílohy č. 1 až 4 tohoto usnesení

0

3. pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem dohody s Probační a mediační službou, IČO 70888060, o spolupráci s poskytovatelem místa výkonu trestu obecně prospěšných prací, v souladu s bodem 2 tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 29.12.2023

0

4. pověřuje

tajemníka Úřadu městské části Praha 21

- komunikací s Probační a mediační službou, IČO 70888060, ve věci požadavků na místo výkonu obecně prospěšných prací dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

- uzavíráním dohod o realizaci výkonu trestu / trestního opatření / povinnosti vykonat práce ve prospěch poskytovatelů obecně prospěšných prací jménem městské části Praha 21 jakožto poskytovatele místa výkonu trestu obecně prospěšných prací s jednotlivými odsouzenými, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

0

5. pověřuje

vedoucího údržby ÚMČ Praha 21, odboru majetku a investic podpisem hodnocení výkonu trestu / trestního opatření obecně prospěšných prací dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

0


Usnesení - Schváleno (4/0/1/0)

12. Dohoda s poskytovatelem obecně prospěšných prací
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/36/0540/23
Předkladatel: Hardt Jiří

Přílohy (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...