11. Dodatek k uzavřenému memorandu o spolupráci - ŠEBEROV REALITY a.s.

11. Dodatek k uzavřenému memorandu o spolupráci - ŠEBEROV REALITY a.s.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/36/0539/23
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/36/0539/23

36. Rada městské části
ze dne 19.12.2023

Dodatek k uzavřenému memorandu o spolupráci - ŠEBEROV REALITY a.s.

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/36/0539/23

1. bere na vědomí

návrh na uzavření dodatku č. 1 k memorandu o spolupráci se společností ŠEBEROV REALITY a.s.

0

2. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k memorandu o spolupráci se společností ŠEBEROV REALITY a.s. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

0

3. pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem dodatku č. 1 k memorandu o spolupráci se společností ŠEBEROV REALITY a.s. v souladu s bodem 2 tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 05.01.2024

0


Usnesení - Schváleno (4/0/1/0)

11. Dodatek k uzavřenému memorandu o spolupráci - ŠEBEROV REALITY a.s.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/36/0539/23
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...