9. Smlouva o zajištění úklidu - Živonínská 1630, Praha 9

9. Smlouva o zajištění úklidu - Živonínská 1630, Praha 9

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/36/0537/23
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/36/0537/23

36. Rada městské části
ze dne 19.12.2023

Smlouva o zajištění úklidu - Živonínská 1630, Praha 9

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/36/0537/23

1. bere na vědomí

návrh smlouvy o zajištění úklidu společných prostor domu Živonínská 1630, Praha 9 a SOH v domě Živonínská 1630, Praha 9.

0

2. schvaluje

uzavření smlouvy o zajištění úklidu společných prostor domu Živonínská 1630, Praha 9 a SOH v domě Živonínská 1630, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

0

3. ukládá

starostovi podepsat smlouvu v souladu s bodem 2) tohoto usnesení.

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 31.12.2023

0


Usnesení - Schváleno (4/0/1/0)

9. Smlouva o zajištění úklidu - Živonínská 1630, Praha 9
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/36/0537/23
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...