8. Výsledek poptávkového řízení na realizaci VZMR „Propojení úřadu MČ Praha 21 s budovou policie ve 2.NP a ve 3.NP“

8. Výsledek poptávkového řízení na realizaci VZMR „Propojení úřadu MČ Praha 21 s budovou policie ve 2.NP a ve 3.NP“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/36/0536/23
Předkladatel: Samec Milan
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/36/0536/23

36. Rada městské části
ze dne 19.12.2023

Výsledek poptávkového řízení na realizaci VZMR „Propojení úřadu MČ Praha 21 s budovou policie ve 2.NP a ve 3.NP“

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/36/0536/23

1. bere na vědomí

výsledek poptávkového řízení na realizaci VZMR „Propojení úřadu MČ Praha 21 s budovou policie ve 2.NP a ve 3.NP“

0

2. schvaluje

výsledek poptávkového řízení na realizaci VZMR „Propojení úřadu MČ Praha 21 s budovou policie ve 2.NP a ve 3.NP“ a výběr společnosti BLACKBACK s.r.o., IČO 24763071

0

3. schvaluje

návrh smlouvy o dílo  a uzavření smlouvy o dílo na akci „Propojení úřadu MČ Praha 21 s budovou policie ve 2.NP a ve 3.NP“ se společností  BLACKBACK s.r.o., IČO 24763071

0

4. pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem Smlouvy o dílo na akci „Propojení úřadu MČ Praha 21 s budovou policie ve 2.NP a ve 3.NP“

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 22.12.2023

0


Usnesení - Schváleno (4/0/1/0)

8. Výsledek poptávkového řízení na realizaci VZMR „Propojení úřadu MČ Praha 21 s budovou policie ve 2.NP a ve 3.NP“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/36/0536/23
Předkladatel: Samec Milan

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...