2. Rozpočtové opatření č. 77: změna rozpočtu v roce 2023.

2. Rozpočtové opatření č. 77: změna rozpočtu v roce 2023.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/36/0530/23
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/36/0530/23

36. Rada městské části
ze dne 19.12.2023

Rozpočtové opatření č. 77: změna rozpočtu v roce 2023.

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/36/0530/23

1. bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 77: změna rozpočtu v roce 2023 : Zvýšení příjmů rozpočtu roku 2023 - Zvýšení příjmů v kapitole 10 - Pokladní správa o částku 908,20 tis. Kč z navýšení příspěvku na výkon státní správy z FVz k HMP pro MČ na rok 2023. Číslo dokladu 2130 - prosinec 2023.

0

2. schvaluje

rozpočtové opatření č. 77: změnu rozpočtu v roce 2023 v souladu s přiloženou tabulkou, která je součástí tohoto usnesení.

0

3. ukládá

starostovi MČ Praha 21 Ing. Michalu Hazdrovi předložit rozpočtové opatření č. 77: změnu rozpočtu v roce 2023 na příští jednání Zastupitelstva MČ Praha 21  na vědomí, v souladu s přiloženou tabulkou, která je součástí usnesení.

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 18.03.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

2. Rozpočtové opatření č. 77: změna rozpočtu v roce 2023.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/36/0530/23
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...