6. Výroční zprávy příspěvkových organizací

6. Výroční zprávy příspěvkových organizací

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/36/0534/23
Předkladatel: Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/36/0534/23

36. Rada městské části
ze dne 19.12.2023

Výroční zprávy příspěvkových organizací

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/36/0534/23

bere na vědomí

výroční zprávy základních a mateřských škol zřízených Městskou částí Praha 21 za rok 2022/2023. 

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

6. Výroční zprávy příspěvkových organizací
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/36/0534/23
Předkladatel: Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...