7. Zápis z 6. jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 20.11.2023

7. Zápis z 6. jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 20.11.2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/36/0535/23
Předkladatel: Bláhová Kateřina, MUDr.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/36/0535/23

36. Rada městské části
ze dne 19.12.2023

Zápis z 6. jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 20.11.2023

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/36/0535/23

bere na vědomí

zápis z jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví dne 20.11.2023

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

7. Zápis z 6. jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 20.11.2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/36/0535/23
Předkladatel: Bláhová Kateřina, MUDr.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...