5. Smlouva o odběru elektrické energie - vánoční výzdoba VO

5. Smlouva o odběru elektrické energie - vánoční výzdoba VO

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/36/0533/23
Předkladatel: Motejlová Alena, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/36/0533/23

36. Rada městské části
ze dne 19.12.2023

Smlouva o odběru elektrické energie - vánoční výzdoba VO

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/36/0533/23

1. bere na vědomí

"Smlouvu o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízeních veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy", která se týká odběru elektrické energie v období od 26.11.2023 do 20.01.2024

0

2. schvaluje

"Smlouvu o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízeních veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy",která se týká odběru elektrické energie v období od 26.11.2023 do 20.01.2024

0

3. pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem "Smlouvy o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízeních veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy"

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 15.12.2023

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

5. Smlouva o odběru elektrické energie - vánoční výzdoba VO
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/36/0533/23
Předkladatel: Motejlová Alena, Ing.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...