4. Poptávka na opravu bytové jednotky č. 1628/41 v domě č. p. 1628, ulice Žíšovská, Praha 9

4. Poptávka na opravu bytové jednotky č. 1628/41 v domě č. p. 1628, ulice Žíšovská, Praha 9

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/36/0532/23
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/36/0532/23

36. Rada městské části
ze dne 19.12.2023

Poptávka na opravu bytové jednotky č. 1628/41 v domě č. p. 1628, ulice Žíšovská, Praha 9

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/36/0532/23

1. bere na vědomí

informaci ohledně stavu bytové jednotky č. 1628/41 v domě č. p. 1628, ulice Žíšovská, Praha 9.

0

2. schvaluje

Poptávku na opravu bytové jednotky č. 1628/41 v domě č. p. 1628, ulice Žíšovská, Praha 9.

0

3. ukládá

vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby, realizovat poptávkové řízení na opravu bytové jednotky č. 1628/41 v domě č. p. 1628, ulice Žíšovská, Praha 9.

Zodpovídá: Jaroslava Bendová, vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby

Termín plnění: 31.12.2023

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

4. Poptávka na opravu bytové jednotky č. 1628/41 v domě č. p. 1628, ulice Žíšovská, Praha 9
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/36/0532/23
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...