10. Změna smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 2620, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Hulická, Praha 9 - dodatek

10. Změna smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 2620, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Hulická, Praha 9 - dodatek

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/36/0538/23
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/36/0538/23

36. Rada městské části
ze dne 19.12.2023

Změna smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 2620, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Hulická, Praha 9 - dodatek

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/36/0538/23

1. bere na vědomí

návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č. p. 2620, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Hulická, Praha 9.

0

2. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 2620, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Hulická, Praha 9 nájemci ČR - Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, IČO:75151472 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

0

3. ukládá

starostovi podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 2620, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Hulická, Praha 9 v souladu s bodem 2) tohoto usnesení.

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 31.12.2023

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

10. Změna smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 2620, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Hulická, Praha 9 - dodatek
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/36/0538/23
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...