1. Kontrola plnění úkolů

1. Kontrola plnění úkolů

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/36/0529/23
Předkladatel: Kartousová Dana
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/36/0529/23

36. Rada městské části
ze dne 19.12.2023

Kontrola plnění úkolů

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/36/0529/23

1. bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady 

0

2. schvaluje

prodloužení termínu u úkolu:

Uk/00287/2023/RMČ - Pojištění pracovního stroje HUSQVARNA RIDER P525DX - neobdrželi jsme originál pojistné smlouvy.

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

1. Kontrola plnění úkolů
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/36/0529/23
Předkladatel: Kartousová Dana

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...