47. RMČ

47. RMČ

Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 7. 5. 2024 9:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Kontrola plnění úkolů
Číslo usnesení
RMČ/47/0667/24
Stav
Předkladatel
Kartousová Dana
Poř. číslo
2.
Jednání
Dodatek č. 14 k pojistné smlouvě č. 2734316707 - pojištění majetku a odpovědnosti
Číslo usnesení
RMČ/47/0668/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
3.
Jednání
Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 2024.
Číslo usnesení
RMČ/47/0669/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
4.
Jednání
Žádost o schválení formy odměny - věcného daru pro členy Dotační komise za rok 2024
Číslo usnesení
RMČ/47/0670/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
5.
Jednání
Zápis č. 5 z jednání bytové komise ze dne 29. 4. 2024
Číslo usnesení
RMČ/47/0671/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
6.
Jednání
Žádost o uzavření splátkového kalendáře na dluh z vyúčtování úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky č 1626/36 v domě č. p. 1626, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Miletická, Praha 9
Číslo usnesení
RMČ/47/0672/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
7.
Jednání
Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem bytové jednotky č. 1628/41, ulice Žíšovská, Praha 9
Číslo usnesení
RMČ/47/0673/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
8.
Jednání
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 15.3.2024
Číslo usnesení
RMČ/47/0674/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
9.
Jednání
„Rekonstrukce sportovišť Masarykova ZŠ Polesná – hřiště na malou kopanou/házenou a víceúčelové hřiště“ - smlouva o dílo
Číslo usnesení
RMČ/47/0675/24
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
10.
Jednání
Darovací smlouva - finanční dar od společnosti ČEPS, a.s.
Číslo usnesení
RMČ/47/0676/24
Stav
Předkladatel
Motejlová Alena, Ing.
Poř. číslo
11.
Jednání
Zápis č. 7 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 23.4.2024
Číslo usnesení
RMČ/47/0677/24
Stav
Předkladatel
Pěkný Vít, Ing., Ph.D.
47. RMČ
Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 7. 5. 2024 9:00

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...