33. RMČ

33. RMČ

Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 21. 11. 2023 9:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Kontrola plnění úkolů
Číslo usnesení
RMČ/33/0487/23
Stav
Předkladatel
Kartousová Dana
Poř. číslo
2.
Jednání
Smlouva o sdružených službách elektřiny č. 3510036840_EE_202301
Číslo usnesení
RMČ/33/0488/23
Stav
Předkladatel
Hardt Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
Statut Fondu zaměstnavatele
Číslo usnesení
RMČ/33/0489/23
Stav
Předkladatel
Hardt Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2024.
Číslo usnesení
RMČ/33/0490/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
5.
Jednání
Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2024 včetně zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria.
Číslo usnesení
RMČ/33/0491/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
6.
Jednání
Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 21 na roky 2025 - 2029.
Číslo usnesení
RMČ/33/0492/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
7.
Jednání
Uzavření Smlouvy o výpůjčce části prostoru o výměře 22,5 m2 v 1. nadzemním podlaží přístavby objektu Netušilská 1570, Praha 9
Číslo usnesení
RMČ/33/0493/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
9.
Jednání
Rozpočtové opatření č. 75: změna rozpočtu v roce 2023.
Číslo usnesení
RMČ/33/0494/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
10.
Jednání
Výsledek poptávkového řízení na realizaci VZMR "MZŠ Polesná - opravy v exteriéru"
Číslo usnesení
RMČ/33/0495/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
11.
Jednání
Výsledek poptávkového řízení na zhotovitele projektové dokumentace akce „Projekční a inženýrská činnost – Přestavba služebního bytu na třídu školky – MŠ Sedmikráska“
Číslo usnesení
RMČ/33/0496/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
12.
Jednání
Pravidelná roční údržba hřiště s EPDM povrchem na II. stupni MZŠ
Číslo usnesení
RMČ/33/0497/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
13.
Jednání
Návrh kapel a schválení smlouvy hlavního interpreta na Čarodějnice 2024 v termínu 30.04.2024.
Číslo usnesení
RMČ/33/0498/23
Stav
Předkladatel
Motejlová Alena, Ing.
Poř. číslo
14.
Jednání
Návrh výše vstupného na akci Čarodějnice 2024 v termínu 30.4.2024.
Číslo usnesení
RMČ/33/0499/23
Stav
Předkladatel
Motejlová Alena, Ing.
Poř. číslo
15.
Jednání
Žádost Masarykovy základní školy o schválení přijetí účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI
Číslo usnesení
RMČ/33/0500/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
16.
Jednání
Změna rozpočtu č. 3/2023 - MZŠ Polesná
Číslo usnesení
RMČ/33/0501/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
17.
Jednání
Informace o záměru Masarykovy základní školy o zřízení třídy pro žáky uvedené v §16 odst.9 zákona č. 561/2004 Sb.
Číslo usnesení
RMČ/33/0502/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
18.
Jednání
Zápis č.5 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 13.11.2023
Číslo usnesení
RMČ/33/0503/23
Stav
Předkladatel
Pěkný Vít, Ing., Ph.D.
Poř. číslo
19.
Jednání
Zápis z jednání Komise vzdělávání a výchovy - 30.10.2023
Číslo usnesení
RMČ/33/0504/23
Stav
Předkladatel
Gryčová Helena, DiS.
33. RMČ
Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 21. 11. 2023 9:00

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...