32. RMČ

32. RMČ

Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 7. 11. 2023 9:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Kontrola plnění usnesení
Číslo usnesení
RMČ/32/0466/23
Stav
Předkladatel
Kartousová Dana
Poř. číslo
2.
Jednání
Cenové nabídky na dodávku elektřiny pro odběrná místa MČ Praha 21
Číslo usnesení
RMČ/32/0467/23
Stav
Předkladatel
Hardt Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
Smlouva o technické podpoře VITA Software
Číslo usnesení
RMČ/32/0468/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
4.
Jednání
T-MOBILE - Smlouva o firemním řešení - služba "Profesionální internet"
Číslo usnesení
RMČ/32/0469/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
5.
Jednání
Programové dotace na rok 2024
Číslo usnesení
RMČ/32/0470/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
6.
Jednání
Návrh na jmenování předsedy, tajemníka a jmenování členů Dotační komise na rok 2024
Číslo usnesení
RMČ/32/0471/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
7.
Jednání
Příkazní smlouva na administraci podlimitní veřejné zakázky na výběr dodavatele na investiční akci: „Rekonstrukce sportovišť Masarykova ZŠ Polesná - hřiště na malou kopanou/házenou a víceúčelové hřiště“
Číslo usnesení
RMČ/32/0472/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
8.
Jednání
Záměr poptávkového řízení na realizaci VZMR MZŠ Polesná - opravy v exteriéru
Číslo usnesení
RMČ/32/0473/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
9.
Jednání
Zdravotní středisko Rohožník - uplatnění sankce za nedodržení termínu předání díla dle SoD SML/0087/2022/OMI (PD Udržovací práce) a SML/0213/2022/OMI (PD Bezbariérový přístup) ve znění pozdějších dodatků, dohoda o narovnání
Číslo usnesení
RMČ/32/0474/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
10.
Jednání
Záměr na opravu plotu MŠ 1. Čentická
Číslo usnesení
RMČ/32/0475/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
11.
Jednání
Rozpočtová opatření č. 71 až č. 74: změny rozpočtu v roce 2023.
Číslo usnesení
RMČ/32/0476/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
13.
Jednání
Smlouva na pronájem dekorů vánoční výzdoby VO
Číslo usnesení
RMČ/32/0477/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
14.
Jednání
Návrh výše odměn za pedagogickou a řídící činnost ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 21 za školní rok 2022/2023
Číslo usnesení
RMČ/32/0478/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
15.
Jednání
Návrh mimořádné odměny pro bývalou ředitelku 1. MŠ Čentická Helenu Kuprovou
Číslo usnesení
RMČ/32/0479/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
16.
Jednání
Návrh přiznání osobního ohodnocení ředitelky 1. MŠ Čentická Jaroslavy Špreňarové, DiS.
Číslo usnesení
RMČ/32/0480/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
17.
Jednání
Opravy plotu MŠ Sedmikráska
Číslo usnesení
RMČ/32/0481/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
18.
Jednání
Změna rozpočtu č. 2/2023 - 1. Mateřská škola
Číslo usnesení
RMČ/32/0482/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
19.
Jednání
Změna rozpočtu č. 2/2023 - MŠ Sedmikráska
Číslo usnesení
RMČ/32/0483/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
20.
Jednání
Plán akcí MČ Praha 21 pro rok 2024
Číslo usnesení
RMČ/32/0484/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
21.
Jednání
Redakční rada Újezdského zpravodaje - zápis ze dne 25.10.2023
Číslo usnesení
RMČ/32/0485/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
22.
Jednání
Kompetence radních
Číslo usnesení
RMČ/32/0486/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
32. RMČ
Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 7. 11. 2023 9:00

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...