26. RMČ

26. RMČ

Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 29. 8. 2023 9:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Kontrola plnění úkolů
Číslo usnesení
RMČ/26/0393/23
Stav
Předkladatel
Kartousová Dana
Poř. číslo
2.
Jednání
Aktualizace přílohy č.2 Organizačního řádu
Číslo usnesení
RMČ/26/0394/23
Stav
Předkladatel
Hardt Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
Smlouva o poskytování IT služby - změna oprávněné osoby
Číslo usnesení
RMČ/26/0395/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
4.
Jednání
ABAK, spol. s r.o. - výpověď smluv
Číslo usnesení
RMČ/26/0396/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
5.
Jednání
Výsledek poptávkového řízení na akci "Oprava komunikací v Praze - Újezdu nad Lesy pro rok 2023 až 2025"
Číslo usnesení
RMČ/26/0397/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
6.
Jednání
Prodej části pozemku parc. č. 2752/4 v k. ú. Újezd nad Lesy o výměře 2m2 
Číslo usnesení
RMČ/26/0398/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
7.
Jednání
„Rekonstrukce osvětlení fotbalového hřiště v ul. Pilovská“ - záměr
Číslo usnesení
RMČ/26/0399/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
8.
Jednání
Prodej pozemku parc.č. 4306/4 v k.ú. Újezd nad Lesy o výměře 462m2, ulice Miletická
Číslo usnesení
RMČ/26/0400/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
9.
Jednání
Návrh Zřizovacích listin a Smluv o výpůjčce příspěvkových organizací.
Číslo usnesení
RMČ/26/0401/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
10.
Jednání
Výše vstupného na akci dne 3.11.2023
Číslo usnesení
RMČ/26/0402/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
11.
Jednání
Zrušení komise Zdravé městské části a místní Agendy 21
Číslo usnesení
RMČ/26/0403/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
12.
Jednání
Zápis ze 6. jednání Komise územního rozvoje dne 10.7.2023
Číslo usnesení
RMČ/26/0404/23
Stav
Předkladatel
Pillerová Markéta, Ing.
Poř. číslo
13.
Jednání
Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 18.9.2023
Číslo usnesení
RMČ/26/0405/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
26. RMČ
Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 29. 8. 2023 9:00

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...