23. RMČ

23. RMČ

Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 19. 7. 2023 13:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Kontrola plnění úkolů
Číslo usnesení
RMČ/23/0358/23
Stav
Předkladatel
Kartousová Dana
Poř. číslo
2.
Jednání
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 21 a PREdistribuce, a.s. - Chabeřická, parc. č. 3834 k. ú. Újezd nad Lesy
Číslo usnesení
RMČ/23/0359/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
3.
Jednání
ZŠ Polesná - rekonstrukce 4.NP - 2.etapa, změnový list č.1 a návrh dodatku
Číslo usnesení
RMČ/23/0360/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
4.
Jednání
Smlouva o dílo - „Přestavba služebního bytu na třídu školky – MŠ Sedmikráska – studie“
Číslo usnesení
RMČ/23/0361/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
5.
Jednání
Výsledek poptávkového řízení na akci "Projekční a inženýrské činnosti Rekonstrukce sportovních ploch areálu Masarykovy základní školy – ZŠ Polesná"
Číslo usnesení
RMČ/23/0362/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
6.
Jednání
Rozpočtová opatření č. 56 až č. 58: změny rozpočtu v roce 2023.
Číslo usnesení
RMČ/23/0363/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
7.
Jednání
Nákup nízkoemisního automobilu MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy - rozhodnutí o výběru dodavatele
Číslo usnesení
RMČ/23/0364/23
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
8.
Jednání
Pojistné smlouvy o pojištění vozidel v KPS
Číslo usnesení
RMČ/23/0365/23
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
9.
Jednání
Směrnice Vnitřní oznamovací systém
Číslo usnesení
RMČ/23/0366/23
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
11.
Jednání
Schválení odpisového plánu 1. Mateřské školy na rok 2023 - platný od 1.7.2023
Číslo usnesení
RMČ/23/0367/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
12.
Jednání
Změna rozpočtu č. 1/2023 - 1. Mateřská škola
Číslo usnesení
RMČ/23/0368/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
13.
Jednání
Žádost MZŠ Polesná o účelový neinvestiční finanční příspěvek na dopravu darovaných PC z Lucemburska do MZŠ
Číslo usnesení
RMČ/23/0369/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
14.
Jednání
Žádost o souhlas s přijetím věcného daru pro MZŠ Polesná
Číslo usnesení
RMČ/23/0370/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
17.
Jednání
Navýšení cen pojistného u elektro automobilů
Číslo usnesení
RMČ/23/0371/23
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
23. RMČ
Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 19. 7. 2023 13:00

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...