20. RMČ

20. RMČ

Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 13. 6. 2023 9:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Kontrola plnění úkolů
Číslo usnesení
RMČ/20/0315/23
Stav
Předkladatel
Kartousová Dana
Poř. číslo
2.
Jednání
Vnitřní směrnice Uzavírání a evidence smluv, zveřejňování dokumentů MČ Praha 21
Číslo usnesení
RMČ/20/0316/23
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
3.
Jednání
Protokol o kontrole - MŠ Sluníčko
Číslo usnesení
RMČ/20/0317/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
4.
Jednání
Nový ceník za poskytování servisních služeb systému FIREPORT
Číslo usnesení
RMČ/20/0318/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
5.
Jednání
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 21 a CETIN a.s., parc. č. 1542/4 k. ú. Újezd nad Lesy - přeložka vedení
Číslo usnesení
RMČ/20/0319/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
7.
Jednání
Žádost o odkup mobilního telefonu.
Číslo usnesení
RMČ/20/0320/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
8.
Jednání
Rozpočtová opatření č. 38 až č. 42: změny rozpočtu v roce 2023.
Číslo usnesení
RMČ/20/0321/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
9.
Jednání
Žádost o souhlas s přijetím věcného daru pro MZŠ Polesná
Číslo usnesení
RMČ/20/0322/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
10.
Jednání
Změna rozpočtu č. 1/2023 - MŠ Sedmikráska
Číslo usnesení
RMČ/20/0323/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
11.
Jednání
Schválení odpisových plánů příspěvkových organizací MČ Praha 21 na rok 2023 - platných od 1.4.2023 a od 1.5.2023
Číslo usnesení
RMČ/20/0324/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
12.
Jednání
Oprava terasy a části střechy a budovy Novosibřinská 673, Praha 9
Číslo usnesení
RMČ/20/0325/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
13.
Jednání
Pronájem pozemku parc. č. 4084/13, jehož součástí je stavba č. p. 2304, ulice Toušická, Praha 9, k. ú. Újezd nad Lesy, a dále i část pozemku parc. č. 4084/1, k. ú. Újezd nad Lesy, o celkové výměře 19 m2 - SatPro, s.r.o.
Číslo usnesení
RMČ/20/0326/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
14.
Jednání
Smlouva na rekonstrukci nátěrů herních prvků na dětských hřištích ve správě MČ Praha 21
Číslo usnesení
RMČ/20/0327/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
15.
Jednání
Žádost MZŠ Polesná o účelový neinvestiční příspěvek na pořízení systému Bellhop pro družinu.
Číslo usnesení
RMČ/20/0328/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
16.
Jednání
Platový výměr nově jmenované na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace 1. Mateřská škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Čentická 2222
Číslo usnesení
RMČ/20/0329/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
17.
Jednání
Dohoda o vzájemné spolupráci na akci Posvícení s festivalem vína (WineFood Festival Újezd nad Lesy 2023)
Číslo usnesení
RMČ/20/0330/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
18.
Jednání
Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl - Ochranný svaz autorský (OSA)
Číslo usnesení
RMČ/20/0331/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
19.
Jednání
Zápis z 4. jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví dne 22.5.2023
Číslo usnesení
RMČ/20/0332/23
Stav
Předkladatel
Bláhová Kateřina, MUDr.
Poř. číslo
20.
Jednání
Zápis z jednání Komise Zdravá městská část a MA21 ze dne 15.5.2023
Číslo usnesení
RMČ/20/0333/23
Stav
Předkladatel
Boháčová Veronika
Poř. číslo
21.
Jednání
Zápis z 5. jednání Komise územního rozvoje dne 29.5.2023
Číslo usnesení
RMČ/20/0334/23
Stav
Předkladatel
Pillerová Markéta, Ing.
Poř. číslo
22.
Jednání
Zápis z jednání Komise vzdělávání a výchovy - 22.5.2023
Číslo usnesení
RMČ/20/0335/23
Stav
Předkladatel
Gryčová Helena, DiS.
Poř. číslo
23.
Jednání
Zápis z jednání č. 3 Komise životního prostředí ze dne 18.05.2023
Číslo usnesení
RMČ/20/0336/23
Stav
Předkladatel
Skalníková Andrea, Mgr.
Poř. číslo
24.
Jednání
Záměr "Rekonstrukce sportovních ploch areálu Masarykovy základní školy – ZŠ Polesná"
Číslo usnesení
RMČ/20/0337/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
20. RMČ
Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 13. 6. 2023 9:00

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...