18. RMČ

18. RMČ

Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 16. 5. 2023 11:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Kontrola plnění usnesení
Číslo usnesení
RMČ/18/0265/23
Stav
Předkladatel
Kartousová Dana
Poř. číslo
5.
Jednání
Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2022.
Číslo usnesení
RMČ/18/0266/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
6.
Jednání
Rozpočtová opatření č. 31 až č. 36: změny rozpočtu v roce 2023.
Číslo usnesení
RMČ/18/0267/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
7.
Jednání
Dodatek č. 11 k pojistné smlouvě č. 2734316707 - pojištění majetku a odpovědnosti
Číslo usnesení
RMČ/18/0268/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
8.
Jednání
Žádost o uzavření splátkového kalendáře na dluh z vyúčtování úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. 4 v domě č. p. 673, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Novosibřinská, Praha 9
Číslo usnesení
RMČ/18/0269/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
9.
Jednání
Žádost o uzavření splátkového kalendáře na dluh z vyúčtování úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. 5 v domě č. p. 673, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Novosibřinská, Praha 9
Číslo usnesení
RMČ/18/0270/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
10.
Jednání
Prodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 1612/9 v domě č. p. 1612, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Žíželická, Praha 9
Číslo usnesení
RMČ/18/0271/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
11.
Jednání
Záměr na pronájem pozemku, jehož součástí je stavba č. p. 2304, ulice Toušická, Praha 9 na pozemku parc. č. 4084/13, k. ú. Újezd nad Lesy, a dále i část pozemku parc. č. 4084/1, k. ú. Újezd nad Lesy, o celkové výměře 19 m2 - SatPro, s.r.o.
Číslo usnesení
RMČ/18/0272/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
12.
Jednání
Dohoda o narovnání - užívání části pozemků parc. č. 408 a 409, k. ú. Újezd nad Lesy
Číslo usnesení
RMČ/18/0273/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
13.
Jednání
Skončení nájmu hrobového místa I-20 - dohoda
Číslo usnesení
RMČ/18/0274/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
14.
Jednání
Žádost o schválení formy odměny - věcného daru pro členy Dotační komise za rok 2023
Číslo usnesení
RMČ/18/0275/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
15.
Jednání
Redakční rada Újezdského zpravodaje - zápis ze dne 24.4.2023
Číslo usnesení
RMČ/18/0276/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
16.
Jednání
Dar City Event s.r.o. ve výši 6000,- Kč městské části Praha 21
Číslo usnesení
RMČ/18/0277/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
17.
Jednání
Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi PREdistribuce, a.s. - MČ Praha 21, ul. Starokolínská, parc. č. 777/1 k. ú. Újezd nad Lesy
Číslo usnesení
RMČ/18/0278/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
18.
Jednání
Smlouva o smlouvě budoucí o připojení PREdistribuce, a.s. - MČ Praha 21 - Park Zbyslavská
Číslo usnesení
RMČ/18/0279/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
19.
Jednání
Žádost o vyjádření zájmu k převodu nemovitostí ÚZSVM
Číslo usnesení
RMČ/18/0280/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
20.
Jednání
Výsledek poptávkového řízení na akci „ZŠ Polesná – rekonstrukce 4.NP – 2.etapa“
Číslo usnesení
RMČ/18/0281/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
21.
Jednání
Předfinancování nákupu zásahového vybavení pro členy JSDH Újezd nad Lesy
Číslo usnesení
RMČ/18/0282/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
22.
Jednání
Participativní rozpočet 2023 "Měníme Újezd" - návrhy projektů občanů
Číslo usnesení
RMČ/18/0283/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
23.
Jednání
Návrh výše odměn za ekonomickou oblast za rok 2022 ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 21
Číslo usnesení
RMČ/18/0284/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
24.
Jednání
Návrh mimořádné odměny pro paní ředitelku Mgr. Simonu Plašilovou
Číslo usnesení
RMČ/18/0285/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
25.
Jednání
Zápis č. 4 z jednání Finančního výboru zastupitelstva
Číslo usnesení
RMČ/18/0286/23
Stav
Předkladatel
Koza Richard, Ing.
Poř. číslo
26.
Jednání
Zápis č. 3 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 25.4.2023
Číslo usnesení
RMČ/18/0287/23
Stav
Předkladatel
Pelčáková Hana, JUDr.
Poř. číslo
27.
Jednání
Nákup nízkoemisního automobilu MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy - výběrové řízení
Číslo usnesení
RMČ/18/0288/23
Stav
Předkladatel
Motejlová Alena, Ing.
18. RMČ
Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 16. 5. 2023 11:00

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...