17. RMČ

17. RMČ

Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 2. 5. 2023 11:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Kontrola plnění usnesení
Číslo usnesení
RMČ/17/0254/23
Stav
Předkladatel
Kartousová Dana
Poř. číslo
2.
Jednání
Protokol o kontrole - MŠ Sedmikráska
Číslo usnesení
RMČ/17/0255/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
3.
Jednání
Výsledek výběrového řízení na akci "Péče o travnaté plochy - údržba zeleně 2023"
Číslo usnesení
RMČ/17/0256/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
4.
Jednání
Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi PREdistribuce, a.s. - MČ Praha 21, ul. Starokolínská
Číslo usnesení
RMČ/17/0257/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
5.
Jednání
Rozpočtová opatření č. 28 až č. 30: změny rozpočtu v roce 2023.
Číslo usnesení
RMČ/17/0258/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
6.
Jednání
Plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí 2023 MČ Praha 21
Číslo usnesení
RMČ/17/0259/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
7.
Jednání
Změna rozpočtu č. 1/2023 - MZŠ Polesná
Číslo usnesení
RMČ/17/0260/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
8.
Jednání
Vystoupení ze státního programu místní Agendy 21 spravované Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA).
Číslo usnesení
RMČ/17/0261/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
9.
Jednání
Souhlas zřizovatele se zapojením 1. MŠ Čentická do výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.
Číslo usnesení
RMČ/17/0262/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
10.
Jednání
Návrh na jmenování vedoucího Odboru majetku a investic ÚMČ Praha 21
Číslo usnesení
RMČ/17/0263/23
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
11.
Jednání
Darovací smlouva Terrible Monkeys z.s.
Číslo usnesení
RMČ/17/0264/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
12.
Jednání
Rozhodnutí o vyřazení a likvidaci majetku dle návrhu likvidační komise v zápisu z jednání ze dne 17.4.2023
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
17. RMČ
Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 2. 5. 2023 11:00

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...