14. RMČ

14. RMČ

Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 4. 4. 2023 11:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Kontrola plnění usnesení
Číslo usnesení
RMČ/14/0226/23
Stav
Předkladatel
Kartousová Dana
Poř. číslo
2.
Jednání
Návrh na podání správní žaloby ve věci stavebního záměru EKOBYTY NAD LESY
Číslo usnesení
RMČ/14/0227/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
3.
Jednání
Rekonstrukce Školního klubu Masarykovy základní školy budova A ZŠ Polesná
Číslo usnesení
RMČ/14/0228/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
4.
Jednání
Smlouva o poskytování IT služeb ve vazbě na zajištění Celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí na období do roku 2025 mezi městskou částí Praha 21 a hlavním městem Praha, jejímž předmětem je stanovení podmínek a vzájemných vztahů pro poskytování IT služeb specifikovaných přehledem možných služeb (katalogových listů) na základě uzavřených dílčích smluv ze strany hlavního města Prahy jako poskytovatele
Číslo usnesení
RMČ/14/0229/23
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
5.
Jednání
Rozpočtová opatření č. 17 až č. 20: změny rozpočtu v roce 2023.
Číslo usnesení
RMČ/14/0230/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
6.
Jednání
Prodloužení Smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 1312/4 a části pozemku parc. č. 580/21, k. ú. Újezd nad Lesy - OMV Česká republika s.r.o.
Číslo usnesení
RMČ/14/0231/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
7.
Jednání
Záměr na pronájem stavby č. p. 2304, ulice Toušická, Praha 9 na pozemku parc. č. 4084/13, k. ú. Újezd nad Lesy a část pozemku parc. č. 4084/1, k. ú. Újezd nad Lesy, o celkové výměře 19 m2 - SatPro, s.r.o.
Číslo usnesení
RMČ/14/0232/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
9.
Jednání
Doplnění složení komise konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 1. MŠ Čentická
Číslo usnesení
RMČ/14/0233/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
10.
Jednání
Nákup laviček - vítězný projekt participativního rozpočtu 2022
Číslo usnesení
RMČ/14/0234/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
11.
Jednání
Zápis z jednání č. 2 Komise životního prostředí ze dne 15.03.2023
Číslo usnesení
RMČ/14/0235/23
Stav
Předkladatel
Skalníková Andrea, Mgr.
Poř. číslo
12.
Jednání
Redakční rada Újezdského zpravodaje - zápis ze dne 22.3.2023
Číslo usnesení
RMČ/14/0236/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
13.
Jednání
Zápis ze 4. jednání Komise územního rozvoje dne 13.3.2023
Číslo usnesení
RMČ/14/0237/23
Stav
Předkladatel
Pillerová Markéta, Ing.
Poř. číslo
14.
Jednání
Zápis z jednání Komise Zdravá městská část a MA21 ze dne 13.3.2023
Číslo usnesení
RMČ/14/0238/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
15.
Jednání
Zápis z jednání Komise vzdělávání a výchovy - 22.3.2023
Číslo usnesení
RMČ/14/0239/23
Stav
Předkladatel
Gryčová Helena, DiS.
14. RMČ
Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 4. 4. 2023 11:00

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...