10. RMČ

10. RMČ

Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 21. 2. 2023 10:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Kontrola plnění úkolů
Číslo usnesení
RMČ/10/0172/23
Stav
Předkladatel
Kartousová Dana
Poř. číslo
2.
Jednání
Plná moc pro zastupování MČ Praha 21 pro Renomia a.s.
Číslo usnesení
RMČ/10/0173/23
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
3.
Jednání
Zajištění úklidu budovy Úřadu městské části Praha 21
Číslo usnesení
RMČ/10/0174/23
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
4.
Jednání
Veřejnosprávní kontroly ZŠ, MŠ
Číslo usnesení
RMČ/10/0175/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
5.
Jednání
Pověření starosty MČ Praha 21 k zastupování městské části v řízeních a podepisováním vzorových smluv
Číslo usnesení
RMČ/10/0176/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
6.
Jednání
Odvolání generální plné moci
Číslo usnesení
RMČ/10/0177/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
7.
Jednání
Darovací smlouva - kalové čerpadlo pro JSDH Újezd nad Lesy
Číslo usnesení
RMČ/10/0178/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
8.
Jednání
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. vyp/32/03/000029/2019
Číslo usnesení
RMČ/10/0179/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
9.
Jednání
Rozpočtová opatření č. 3 a č. 4: změna rozpočtu v roce 2023.
Číslo usnesení
RMČ/10/0180/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
10.
Jednání
Převedení majetku z MŠ Sluníčko na MZŠ Polesná
Číslo usnesení
RMČ/10/0181/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
11.
Jednání
Souhlas zřizovatele se zapojením Masarykovy základní školy do výzvy č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0004497 "Škola pro budoucnost IV" v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.
Číslo usnesení
RMČ/10/0182/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
12.
Jednání
Dohoda o vzájemné spolupráci na akci BEERFOOD Festival
Číslo usnesení
RMČ/10/0183/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
13.
Jednání
Žádost VAMOS 66, z.s. o pronájem multifunkčního sportoviště na pořádání hudebního festivalu
Číslo usnesení
RMČ/10/0184/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
14.
Jednání
Dar Silvershot s.r.o. na kulturní akce MČ
Číslo usnesení
RMČ/10/0185/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
15.
Jednání
Zápis č. 2 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 25.1.2023
Číslo usnesení
RMČ/10/0186/23
Stav
Předkladatel
Pelčáková Hana, JUDr.
10. RMČ
Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 21. 2. 2023 10:00

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...