09. RMČ

09. RMČ

Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 2. 2. 2023 10:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Kontrola plnění úkolů
Číslo usnesení
RMČ/09/0149/23
Stav
Předkladatel
Kartousová Dana
Poř. číslo
2.
Jednání
Pravidla pro poskytování dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu
Číslo usnesení
RMČ/09/0150/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
3.
Jednání
Protokol o kontrole - MŠ Sluníčko
Číslo usnesení
RMČ/09/0151/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
4.
Jednání
Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci DUSP - cyklotrasa u Dubinského rybníka
Číslo usnesení
RMČ/09/0152/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
5.
Jednání
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 21 a CETIN a.s., ul. Chmelická
Číslo usnesení
RMČ/09/0153/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
6.
Jednání
Dohody s novými členy jednotky dobrovolných hasičů městské části Praha 21
Číslo usnesení
RMČ/09/0154/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
7.
Jednání
Rekonstrukce 4.NP MZŠ Polesná, 1. etapa - Změnový list č. 1 a návrh dodatku č. 1
Číslo usnesení
RMČ/09/0155/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
8.
Jednání
Rozpočtové opatření č. 2: změna rozpočtu v roce 2023.
Číslo usnesení
RMČ/09/0156/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
9.
Jednání
Pojistné smlouvy o pojištění vozidel
Číslo usnesení
RMČ/09/0157/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
10.
Jednání
Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21, včetně příspěvkových organizací, za rok 2022
Číslo usnesení
RMČ/09/0158/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
11.
Jednání
Zápisy z jednání Dotační komise ze dne 11.1.2023, 18.1.2023 a 31.1.2023
Číslo usnesení
RMČ/09/0159/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
12.
Jednání
Prodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 1627/46 v domě č. p. 1627, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Žíšovská, Praha 9
Číslo usnesení
RMČ/09/0160/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
13.
Jednání
Pověření vedoucí/ho odboru VHČ, správy bytů a údržby - doplnění usnesení č. RMČ91/1416/22 ze dne 22.02.2022
Číslo usnesení
RMČ/09/0161/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
14.
Jednání
Souhlas zřizovatele se zapojením MŠ Sedmikráska do výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.
Číslo usnesení
RMČ/09/0162/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
15.
Jednání
Žádost Vamos 66 z.s. o pronájem multifunkčního sportoviště na pořádání hudebního festivalu
Číslo usnesení
RMČ/09/0163/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
16.
Jednání
MPSV – Výzva Národního plánu obnovy: Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby - projekt Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby - Městská část 21 - Újezd nad Lesy
Číslo usnesení
RMČ/09/0164/23
Stav
Předkladatel
Motejlová Alena, Ing.
Poř. číslo
17.
Jednání
Zápis z 2. jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 16.1.2023
Číslo usnesení
RMČ/09/0165/23
Stav
Předkladatel
Bláhová Kateřina, MUDr.
Poř. číslo
18.
Jednání
Zápis z 2. jednání Komise územního rozvoje dne 9.1.2023
Číslo usnesení
RMČ/09/0166/23
Stav
Předkladatel
Pillerová Markéta, Ing.
Poř. číslo
19.
Jednání
Zápis z jednání č. 1 komise životního prostředí
Číslo usnesení
RMČ/09/0167/23
Stav
Předkladatel
Skalníková Andrea, Mgr.
Poř. číslo
20.
Jednání
Zápis z jednání Komise Zdravá městská část a MA21 ze dne 9.1.2023
Číslo usnesení
RMČ/09/0168/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
21.
Jednání
Zápis z jednání Komise vzdělávání a výchovy, ze dne 16.1.2023
Číslo usnesení
RMČ/09/0169/23
Stav
Předkladatel
Gryčová Helena, DiS.
Poř. číslo
22.
Jednání
Výsledky hodnocení žádostí v rámci Programových dotací pro rok 2023
Číslo usnesení
RMČ/09/0170/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
23.
Jednání
Návrh na úpravu cen pronájmu divadelního sálu.
Číslo usnesení
RMČ/09/0171/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
09. RMČ
Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 2. 2. 2023 10:00

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...