08. RMČ

08. RMČ

Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 24. 1. 2023 10:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Kontrola plnění úkolů
Číslo usnesení
RMČ/08/0125/23
Stav
Předkladatel
Kartousová Dana
Poř. číslo
2.
Jednání
Přezkum hospodaření MČ Praha 21 za rok 2023
Číslo usnesení
RMČ/08/0126/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
3.
Jednání
Protokol o kontrole - MŠ Sedmikráska
Číslo usnesení
RMČ/08/0127/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
4.
Jednání
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 21 a PREdistribuce, a.s.
Číslo usnesení
RMČ/08/0128/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
5.
Jednání
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 21 a DOMY POD LÍPOU s.r.o. - veřejné osvětlení
Číslo usnesení
RMČ/08/0129/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
6.
Jednání
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 21 a DOMY POD LÍPOU s.r.o. - kanalizace splašková a dešťová, vodovodní řad
Číslo usnesení
RMČ/08/0130/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
7.
Jednání
Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
Číslo usnesení
RMČ/08/0131/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
8.
Jednání
Pravidla pro vydávání Újezdského zpravodaje
Číslo usnesení
RMČ/08/0132/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
9.
Jednání
Zápis č. 1 z jednání bytové komise ze dne 30. 11. 2022
Číslo usnesení
RMČ/08/0133/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
10.
Jednání
Zápis č. 2 z jednání bytové komise ze dne 16. 1. 2023
Číslo usnesení
RMČ/08/0134/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
11.
Jednání
Valorizace nájemného pro rok 2023 spojená s užíváním nebytových prostorů a pozemků
Číslo usnesení
RMČ/08/0135/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
12.
Jednání
Skončení nájmu části pozemku parc. č. 4306/17, k. ú. Újezd nad Lesy, Praha 9 - dohoda
Číslo usnesení
RMČ/08/0136/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
13.
Jednání
Skončení nájmu bytové jednotky č. 1627/62, ulice Žíšovská, k. ú. Újezd nad Lesy, Praha 9 - dohoda
Číslo usnesení
RMČ/08/0137/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
14.
Jednání
Rozpočtové opatření č. 98: změna rozpočtu v roce 2022.
Číslo usnesení
RMČ/08/0138/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
15.
Jednání
Rozpočtové opatření č. 1: změna rozpočtu v roce 2023.
Číslo usnesení
RMČ/08/0139/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
16.
Jednání
Redakční rada Újezdského zpravodaje - zápis ze dne 18.1.2023
Číslo usnesení
RMČ/08/0140/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
17.
Jednání
Místa místní pomoci-prosba o spolupráci MHMP s městskými částmi 1-22
Číslo usnesení
RMČ/08/0141/23
Stav
Předkladatel
Motejlová Alena, Ing.
Poř. číslo
18.
Jednání
Smlouva o produkci Brass Avenue, z.s.
Číslo usnesení
RMČ/08/0142/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
22.
Jednání
Schválení smluv interpretům na Čarodějnice 2023 - 30.04.2023
Číslo usnesení
RMČ/08/0143/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
23.
Jednání
Kompletní technické zabezpečení akce Čarodějnice 2023 - Objednávka
Číslo usnesení
RMČ/08/0144/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
24.
Jednání
Hrnky s logem MČ jako reklamní předměty
Číslo usnesení
RMČ/08/0145/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
25.
Jednání
VZ na služby mobilního operátora - centralizované zadávání HMP
Číslo usnesení
RMČ/08/0146/23
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
26.
Jednání
Zrušení vnitřní směrnice č.1/08 pro zajišťování výstupů z CZECH POINTu
Číslo usnesení
RMČ/08/0147/23
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
27.
Jednání
MPSV – Výzva Národního plánu obnovy: Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby
Číslo usnesení
RMČ/08/0148/23
Stav
Předkladatel
Motejlová Alena, Ing.
08. RMČ
Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 24. 1. 2023 10:00

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...