06. RMČ

06. RMČ

Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 20. 12. 2022 10:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Kontrola plnění úkolů
Číslo usnesení
RMČ/06/0094/22
Stav
Předkladatel
Kartousová Dana
Poř. číslo
2.
Jednání
Smlouva o postoupení smlouvy o poskytnutí právní pomoci ze dne 2.11.2004
Číslo usnesení
RMČ/06/0095/22
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
3.
Jednání
Dodatek č. 1 ke smlouvě se společností FONTANA WATERCOOLERS s.r.o.
Číslo usnesení
RMČ/06/0096/22
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
4.
Jednání
MZŠ Polesná - změna rozpočtu 2022 a aktualizace odpisového plánu 2022
Číslo usnesení
RMČ/06/0097/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
5.
Jednání
Žádosti o souhlas s přijetím finančních darů pro MZŠ Polesná
Číslo usnesení
RMČ/06/0098/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
6.
Jednání
Schválení rozpočtů zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21 na rok 2023
Číslo usnesení
RMČ/06/0099/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
7.
Jednání
Schválení střednědobých výhledů rozpočtu zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21 na roky 2024-2026
Číslo usnesení
RMČ/06/0100/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
8.
Jednání
Rozpočtová opatření č. 91 až č. 93: změny rozpočtu v roce 2022.
Číslo usnesení
RMČ/06/0101/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
9.
Jednání
Žádost o odkup pozemků parc.č. 4306/4 a parc.č. 4306/26 v k.ú. Újezd nad Lesy v ulicích Miletická a Žlebská
Číslo usnesení
RMČ/06/0102/22
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
10.
Jednání
Výsledek poptávkového řízení na akci "Rekonstrukce kabin sportovního klubu FK Újezd nad Lesy – Etapa II (interiér)"
Číslo usnesení
RMČ/06/0103/22
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
11.
Jednání
Prodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 1627/64 v domě č. p. 1627, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Žíšovská, Praha 9
Číslo usnesení
RMČ/06/0104/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
12.
Jednání
Prodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 1628/64 v domě č. p. 1628, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Žíšovská, Praha 9
Číslo usnesení
RMČ/06/0105/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
13.
Jednání
Výměna střešních oken v domě Žíšovská 1628, Praha 9 - návrh dodatku č. 1 k SoD
Číslo usnesení
RMČ/06/0106/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
14.
Jednání
Uzavření Smlouvy o výpůjčce části prostoru o výměře 22,5 m2 v 1. nadzemním podlaží přístavby objektu Netušilská 1570, Praha 9
Číslo usnesení
RMČ/06/0107/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
15.
Jednání
Redakční rada Újezdského zpravodaje - zápis ze dne 14.12.2022
Číslo usnesení
RMČ/06/0108/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
16.
Jednání
Souhlas se zveřejněním časového plánu programu zlepšování kvality ovzduší
Číslo usnesení
RMČ/06/0109/22
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
17.
Jednání
Změna užívání šatny divadelního sálu a úprava ceníku
Číslo usnesení
RMČ/06/0110/22
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
18.
Jednání
Zápis Muzejní rady 30.11.2022
Číslo usnesení
RMČ/06/0111/22
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
19.
Jednání
Pítko a mlžítko MŠ Sluníčko - Dohoda o uložení
Číslo usnesení
RMČ/06/0112/22
Stav
Předkladatel
Samec Milan
06. RMČ
Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 20. 12. 2022 10:00

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...