05. RMČ

05. RMČ

Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 6. 12. 2022 10:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Kontrola plnění úkolů
Číslo usnesení
RMČ/05/0057/22
Stav
Předkladatel
Kartousová Dana
Poř. číslo
2.
Jednání
Dodatek č. 2 ke smlouvě o servisním pronájmu čistících rohoží v budově Úřadu MČ Praha 21
Číslo usnesení
RMČ/05/0058/22
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
3.
Jednání
Jednací řád komisí Rady městské části Praha 21
Číslo usnesení
RMČ/05/0059/22
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
4.
Jednání
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č.3510036840_EE_202201
Číslo usnesení
RMČ/05/0060/22
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
5.
Jednání
Změny členství v likvidační a škodní komisi
Číslo usnesení
RMČ/05/0061/22
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
6.
Jednání
Protokol o kontrole - veřejnosprávní kontrola MZŠ
Číslo usnesení
RMČ/05/0062/22
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
7.
Jednání
Novelizace pražských stavebních předpisů - novelizace přílohy č. 3 - systém přepočtu parkovacích stání v území
Číslo usnesení
RMČ/05/0063/22
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
8.
Jednání
Žádost o provedení změny účelu zbývajících finančních prostředků obdržených z HMP
Číslo usnesení
RMČ/05/0064/22
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
9.
Jednání
Pracovní skupina pro územní rozvoj a infrastrukturu ve správním obvodu Praha 21
Číslo usnesení
RMČ/05/0065/22
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
10.
Jednání
Rozpočtová opatření č. 89 až č. 90: změny rozpočtu v roce 2022.
Číslo usnesení
RMČ/05/0066/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
11.
Jednání
Návrh na odprodej neupotřebitelného majetku IT.
Číslo usnesení
RMČ/05/0067/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
12.
Jednání
Převedení majetku z MŠ Sluníčko na MŠ Rohožník a na 1. MŠ Čentická
Číslo usnesení
RMČ/05/0068/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
13.
Jednání
Žádosti o souhlas s přijetím finančních darů pro MZŠ Polesná
Číslo usnesení
RMČ/05/0069/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
14.
Jednání
Uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 36/2, k. ú. Újezd nad Lesy
Číslo usnesení
RMČ/05/0070/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
15.
Jednání
Oprava terasy o výměře 64,5 m2, Staroújezdská 2300, Praha 9 - návrh dodatku č. 1 k SoD
Číslo usnesení
RMČ/05/0071/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
16.
Jednání
Výsledek poptávkového řízení na akci "Stavební úpravy 4.NP MZŠ Polesná – 1.etapa"
Číslo usnesení
RMČ/05/0072/22
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
17.
Jednání
Výsledek poptávkového řízení na akci "Projekční a inženýrské činnosti – ZŠ Polesná – rekonstrukce 4.NP – 2.etapa"
Číslo usnesení
RMČ/05/0073/22
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
18.
Jednání
Smlouvy o vypořádání závazků se společností PBL Technika s.r.o.
Číslo usnesení
RMČ/05/0074/22
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
19.
Jednání
Žádost o udělení nadačního příspěvku z hasičského fondu Nadace AGROFERT- Sbor dobrovolných hasičů Praha - Újezd nad Lesy
Číslo usnesení
RMČ/05/0075/22
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
20.
Jednání
Jmenování politika MA21
Číslo usnesení
RMČ/05/0076/22
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
21.
Jednání
Návrh výše odměn za pedagogickou a řídící činnost ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 21 na školní rok 2021/2022.
Číslo usnesení
RMČ/05/0077/22
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
22.
Jednání
Plán akcí MČ Praha 21 pro rok 2023
Číslo usnesení
RMČ/05/0078/22
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
23.
Jednání
Návrh Zřizovací listiny a Smlouvy o výpůjčce - MŠ Sluníčko
Číslo usnesení
RMČ/05/0079/22
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
24.
Jednání
Souhlas RMČ s výpůjčkou výstavy "Andělé v zeleném" od ÚVN
Číslo usnesení
RMČ/05/0080/22
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
25.
Jednání
Zápis MR 19.10.2022
Číslo usnesení
RMČ/05/0081/22
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
26.
Jednání
Návrh na jmenování zástupců školské rady Masarykovy ZŠ, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy za zřizovatele
Číslo usnesení
RMČ/05/0082/22
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
27.
Jednání
Budova MŠ Sluníčko - návrh dodatku č.7 k SoD SML/0083/2021/OMI
Číslo usnesení
RMČ/05/0083/22
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
28.
Jednání
Změna názvu příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko
Číslo usnesení
RMČ/05/0084/22
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
29.
Jednání
Zápis z 1. jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 21.11.2022
Číslo usnesení
RMČ/05/0085/22
Stav
Předkladatel
Bláhová Kateřina, MUDr.
Poř. číslo
30.
Jednání
Zápis č. 1 a zápis č. 2 z jednání Finančního výboru zastupitelstva MČ Praha 21.
Číslo usnesení
RMČ/05/0086/22
Stav
Předkladatel
Koza Richard, Ing.
Poř. číslo
31.
Jednání
Pravidla pro odměňování členů výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 21
Číslo usnesení
RMČ/05/0087/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
32.
Jednání
Stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva MČ Praha 21 a schválení odměn pro předsedy komisí nezastupitele, s účinností od 1.1.2023
Číslo usnesení
RMČ/05/0088/22
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
33.
Jednání
Koncepční řešení přednádražního prostoru okolo vlakového nádraží Praha - Klánovice, záměr na umístění parkovacích míst na jižní straně zastávky podél kolejí
Číslo usnesení
RMČ/05/0089/22
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
34.
Jednání
Dohoda o vypořádání - Zahrada MŠ Sluníčko
Číslo usnesení
RMČ/05/0090/22
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
35.
Jednání
„Zahrada MŠ Sluníčko – 2. etapa" - Návrh dodatku č. 1 k SoD
Číslo usnesení
RMČ/05/0091/22
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
36.
Jednání
Komise územního rozvoje - dovolba člena
Číslo usnesení
RMČ/05/0092/22
Stav
Předkladatel
Václavík Libor, Mgr.
Poř. číslo
37.
Jednání
Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 19.12.2022
Číslo usnesení
RMČ/05/0093/22
Stav
Předkladatel
Samec Milan
05. RMČ
Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 6. 12. 2022 10:00

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...