04. RMČ

04. RMČ

Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 22. 11. 2022 10:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Kontrola plnění úkolů
Číslo usnesení
RMČ/04/0037/22
Stav
Předkladatel
Kartousová Dana
Poř. číslo
2.
Jednání
Cenová nabídka na dodávku elektřiny od Pražské energetiky a.s. na období od 01.01.2023 - do 31.12.2023
Číslo usnesení
RMČ/04/0038/22
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
3.
Jednání
Dodatek č. 3 ke smlouvě uzavřené se společností Rentel a.s.
Číslo usnesení
RMČ/04/0039/22
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
4.
Jednání
Ukončení smlouvy o spolupráci pro účely společného postupu při plnění povinnosti ochrany osobních údajů
Číslo usnesení
RMČ/04/0040/22
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
5.
Jednání
Souhlas ZMČ Praha 21 s uzavřením dohody o pracovní činnosti s JUDr. Hanou Pelčákovou
Číslo usnesení
RMČ/04/0041/22
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
6.
Jednání
Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2023.
Číslo usnesení
RMČ/04/0042/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
7.
Jednání
Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 21 na roky 2024 - 2028.
Číslo usnesení
RMČ/04/0043/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
8.
Jednání
Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2023 včetně zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria.
Číslo usnesení
RMČ/04/0044/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
9.
Jednání
Posunutí termínu realizace projektu spolku SK POHYB JE ŽIVOT PRAHA, z. s. - Rarášek z Újezda
Číslo usnesení
RMČ/04/0045/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
10.
Jednání
Poptávkové řízení na realizaci osvětlení fotbalového hřiště v ul. Pilovská
Číslo usnesení
RMČ/04/0046/22
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
11.
Jednání
Prominutí sankcí na akci "2 bloky kolumbárních schránek"
Číslo usnesení
RMČ/04/0047/22
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
12.
Jednání
Záměr pronájmu objektu č. p. 1570, ulice Netušilská, jenž je součástí pozemku parc. č. 932/2 a dále pronájmu pozemků parc. č. 932/3 a 932/4, vše v k. ú. Újezd nad Lesy
Číslo usnesení
RMČ/04/0048/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
13.
Jednání
Pronájem vývěsní skříňky v Hulické ulici na pozemku parc. č. 1677 v k. ú. Újezd nad Lesy místní organizaci
Číslo usnesení
RMČ/04/0049/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
14.
Jednání
Návrh na prodej online vstupenek na akce pořádané MČ Praha 21 prostřednictvím společnosti smsticket.cz.
Číslo usnesení
RMČ/04/0050/22
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
15.
Jednání
Členský příspěvek NSZM ČR 2023
Číslo usnesení
RMČ/04/0051/22
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
16.
Jednání
Zápis č. 1 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 10.11.2022
Číslo usnesení
RMČ/04/0052/22
Stav
Předkladatel
Pelčáková Hana, JUDr.
Poř. číslo
17.
Jednání
Komise sociální politiky a zdravotnictví - dovolba člena
Číslo usnesení
RMČ/04/0053/22
Stav
Předkladatel
Motejlová Alena, Ing.
Poř. číslo
18.
Jednání
Redakční rada - jmenování členů
Číslo usnesení
RMČ/04/0054/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
19.
Jednání
Výsledek poptávkového řízení na dosadbu stromů a následnou povýsadbovou péči v Újezdě nad Lesy (aleje na Rohožníku, alej v ul. Oplanská, u hřiště a rybníka na Blatově a pod Sibřinskou školou)
Číslo usnesení
RMČ/04/0055/22
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
20.
Jednání
Komise životního prostředí - dovolba člena
Číslo usnesení
RMČ/04/0056/22
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
04. RMČ
Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 22. 11. 2022 10:00

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...