03. RMČ

03. RMČ

Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 8. 11. 2022 10:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Kontrola plnění úkolů
Číslo usnesení
RMČ/03/0012/22
Stav
Předkladatel
Kartousová Dana
Poř. číslo
2.
Jednání
Programové dotace na rok 2023
Číslo usnesení
RMČ/03/0013/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
3.
Jednání
Plnění rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2022 MČ Praha 21.
Číslo usnesení
RMČ/03/0014/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
4.
Jednání
Úprava rozpočtu roku 2022 - Mateřská škola Sedmikráska, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Lišická 1502
Číslo usnesení
RMČ/03/0015/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
5.
Jednání
Rozhodnutí o vyřazení a likvidaci majetku dle návrhu likvidační komise v zápisu z jednání ze dne 20.10.2022
Číslo usnesení
RMČ/03/0016/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
7.
Jednání
Prodloužení platnosti licencí Microsoft 365 Business Standard
Číslo usnesení
RMČ/03/0017/22
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
8.
Jednání
Zimní údržba komunikací a ostatních ploch v katastrálním území Újezd nad Lesy 2022 / 2023
Číslo usnesení
RMČ/03/0018/22
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
9.
Jednání
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění inženýrských sítí - CARGON s.r.o.
Číslo usnesení
RMČ/03/0019/22
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
10.
Jednání
Výsledek poptávkového řízení na akci "Zahrada MŠ Sluníčko - 2.etapa"
Číslo usnesení
RMČ/03/0020/22
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
11.
Jednání
Dodatek ke smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 2752/1 a pozemku 2752/2, oba v k. ú. Újezd nad Lesy
Číslo usnesení
RMČ/03/0021/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
12.
Jednání
Zvýšení nájemného u bytů v souladu s uzavřenými nájemními smlouvami a v souladu s ust. § 2249, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Číslo usnesení
RMČ/03/0022/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
13.
Jednání
Participativní rozpočet MČ Praha 21 pro rok 2023 / Návrh pravidel
Číslo usnesení
RMČ/03/0023/22
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
14.
Jednání
Návrh kapel a výše vstupného na kulturní akci Čarodějnice - Újezd nad Lesy 2023
Číslo usnesení
RMČ/03/0024/22
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
15.
Jednání
Program podpory aktivit městských částí hl. m. Prahy v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni pro rok 2023
Číslo usnesení
RMČ/03/0025/22
Stav
Předkladatel
Motejlová Alena, Ing.
Poř. číslo
16.
Jednání
Komise sociální politiky a zdravotnictví - jmenování členů
Číslo usnesení
RMČ/03/0026/22
Stav
Předkladatel
Motejlová Alena, Ing.
Poř. číslo
17.
Jednání
Komise vzdělávání a výchovy - jmenování členů
Číslo usnesení
RMČ/03/0027/22
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
18.
Jednání
Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21 - jmenování členů
Číslo usnesení
RMČ/03/0028/22
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
19.
Jednání
Muzejní rada - jmenování členů
Číslo usnesení
RMČ/03/0029/22
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
20.
Jednání
Komise životního prostředí - jmenování členů
Číslo usnesení
RMČ/03/0030/22
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
21.
Jednání
Bytová komise - jmenování členů
Číslo usnesení
RMČ/03/0031/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
22.
Jednání
Dotační komise na rok 2023 - jmenování předsedy, tajemníka a členů
Číslo usnesení
RMČ/03/0032/22
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
23.
Jednání
Komise územního rozvoje - jmenování členů
Číslo usnesení
RMČ/03/0033/22
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
24.
Jednání
Dopravní komise - jmenování členů
Číslo usnesení
RMČ/03/0034/22
Stav
Předkladatel
Václavík Libor, Mgr.
Poř. číslo
25.
Jednání
Žádost z.s. OKO o spoluúčast MČ na koncertu Ireny Budweiserové 9.12.2022
Číslo usnesení
RMČ/03/0035/22
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
26.
Jednání
Objednávka 4 ks interaktivních displejů včetně pojezdů, montáže a dopravy do nové budovy MŠ Sluníčko.
Číslo usnesení
RMČ/03/0036/22
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
03. RMČ
Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 8. 11. 2022 10:00

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...